Υπηρεσίες Διαχείρισης & Υποστήριξης

Το management μίας επιχείρησης σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Οι επιχειρησιακές απαιτήσεις δημιουργούν πολλαπλές απαιτήσεις στις οποίες η ιδιοκτησία και το προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Η ΣOUL TAILORΣ προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης και σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα. Υποστήριξη των πωλήσεων και του τμήματος marketing, εκπαίδευση αλλά και ανάπτυξη, αναλύσεις αποδόσεων, είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η εμπειρία και η γνώση των ανθρώπων της εταιρείας.

Χαρακτηριστικά

  • Επιχειρησιακή διαχείριση
  • Υποστήριξη πωλήσεων και μάρκετινγκ
  • Επιχειρησιακή ανάπτυξη ασφάλειας
  • KPIs και ανάλυση P&L
  • Άνθρωποι & Εταιρική Κουλτούρα – Κατάρτιση & Ανάπτυξη
  • Έλεγχος απόδοσης
  • Well-Tech – on line κράτηση, διαχείριση υγείας πλατφόρμα σε cloud, fitness on line, προγράμματα διατροφής on line