Ολιστική Τεχνολογική Διαχείριση

(Afrodite, CRM, POS, health ecosystem platform, online booking)

Πέραν από τις υπηρεσίες τις οποίες έχει δυνατότητα η ΣOUL TAILORΣ να προσφέρει σε έναν χώρο ευεξίας, σε όλο το φάσμα, από το σημείο μηδέν έως και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της λειτουργία του, διαθέτει και σημαντικά «εργαλεία» software και hardware, τα οποία βοηθούν την ιδιοκτησία από τον σχεδιασμό της μηχανογράφησης μέχρι την πλήρως οργανωμένη λειτουργία της επιχείρησης.

Afrodite Πρόγραμμα Διαχείρισης
Το Afrodite αποτελεί την εξελιγμένη πρόταση software CRM, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες ενός σύγχρονου χώρου ευεξίας. Οργάνωση, κέρδος χρόνου, διαχείριση πόρων και τελικό αποτέλεσμα, μία ελκυστική εμπειρία για τον επισκέπτη ο οποίος αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση. Χρησιμοποιεί δυναμικά και διαδραστικά εργαλεία που τοποθετούν την εφαρμογή πάνω από τον ανταγωνισμό της. Είναι μια εφαρμογή απλή στη χρήση, ευέλικτη και παράλληλα γρήγορη. Λειτουργεί είτε online, είτε offline ανάλογα με την εγκατάσταση που έχει γίνει. Υπάρχει η δυνατότητα για Cloud Hosting Η εφαρμογή είναι Responsive γεγονός που επιτρέπει να λειτουργεί από οποιαδήποτε συσκευή έχει Browser PC, Tablet

Online Κρατήσεις
Η εξέλιξη του Afrodite στον νέο κόσμο της επαφής με τον πελάτη μέσω της τεχνολογίας. 24/7 πωλήσεις μέσω του website, τα κανάλια πωλήσεων, Yield Management με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας σε ώρες και ημέρες που θέλει ο κάθε χώρος ευεξίας να προωθήσει δημιουργεί αύξηση του τζίρου και ενισχύει τις σχέσεις με τους πελάτες (Loyalty).

  • Συμβατότητα με όλα τα smartphones
  • Άμεση σύνδεση με το mobile App ESODOS
  • Σύνδεση με το Spa software Afrodite
  • Λειτουργία 24/7
  • Για επιχειρήσεις και τελικούς χρήστες