Μελέτη Σκοπιμότητας & Στρατηγική Ανάπτυξης

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς. Έχοντας την μακροχρόνια εμπειρία από το χώρο της ευεξίας και της φιλοξενίας, στη ΣOUL TAILORΣ, εμείς και οι συνεργάτες μας αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας. Γνωρίζουμε πώς να διαφοροποιούμαστε και πως διαφοροποιείται ο ίδιος ο πελάτης και το brand του. Η δημιουργία μιας επωνυμίας (branding) και η σωστή τοποθέτηση του brand είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα στον πολύ ιδιαίτερο χώρο της ευεξίας.

Χαρακτηριστικά

  • Επιθεώρηση Έργου
  • Ανάλυση Ανταγωνισμού
  • Έρευνα Αγοράς
  • Στρατηγική Ανάπτυξης
  • Χρονοδιάγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Μελέτη Σκοπιμότητας του Concept